Zarząd Beniaminka 03 odpowiada na konferencję prezydenta

Jagoda Kicka
Jagoda Kicka
archiwum
W piątek (15.05.2020) w mediach społecznościowych klubu sportowego Beniaminek 03 ukazało się oświadczenie zarządu klubu, w kórym zarzucono władzom miasta dyskryminację i lekceważenie klubu. We wtorek (19.05.2020) prezydent Starogardu Gd. Janusz Stankowiak zwołał konferencję prasową, na której ustosunkował się do stawianych mu w oświadczeniu zarzutów. Zarząd Beniaminka 03 w mediach społecznościowych zamieścił oświadczenie, które jest odpowiedzią na konferencję prezydenta.

Treść oświadczenia opublikowanego przez zarząd klubu sportowego Beniaminek 03 publikujemy poniżej:

Czytaj także

"Zostaliśmy „wywołani do tablicy na konferencji prasowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka, Zastępcy Prezydenta Macieja Kalinowskiego oraz radnego Marka Jankowskiego więc zmuszeni jesteśmy odnieść się do wygłoszonych tam twierdzeń i podniesionych zarzutów.

Po pierwsze pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że oświadczenie z dnia 15 maja 2020 roku zamieszczone na naszym profilu na portalu społecznościowym facebook jest stanowiskiem całego Zarządu naszego Klubu a nie tylko Prezesa Marcina Kaszubowskiego. Kategorycznie oczekujemy więc zaniechania przez Panów dalszego bezpodstawnego insynuowania, że jest inaczej.

Po drugie odnosząc się do nieprawdziwych sugestii wygłoszonych podczas tej konferencji zapewniamy, że nasz Klub nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w żaden sposób w sporze powstałym na poziomie organów Gminy Miasta Starogard Gdański, dotyczącym działalności niektórych radnych niemożliwej do pogodzenia z jednoczesnym posiadaniem mandatu tegoż radnego. Nasz Klub zrzesza bowiem osoby niezależnie od ich poglądów politycznych, traktując przy tym wszystkich w równy sposób, a tym bardziej nie angażuje się w rozgrywki polityczne na żadnym poziomie. Dla potwierdzenia powyższego niech posłuży fakt, iż żadna z osób związanych z naszym Klubem (Zarząd, trenerzy czy delegaci) nie jest osobą jednocześnie związaną choćby z organem stanowiącym – Radą Miasta Starogard Gdański czy też organem wykonawczym – Prezydentem Miasta Starogard Gdański. Prosimy więc o zaprzestanie powyższych insynuacji, niezależnie od tego czy ma to odwrócić uwagę od aktualnych czynności podejmowanych wobec Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, czy też skierować niechęć części mieszkańców wobec KS „Beniaminek 03” Starogard Gdański. Czasy klubów milicyjnych, wojskowych, czy też mających szczególne wsparcie z powodów sympatii dygnitarzy politycznych już dawno minęły i należy to przyjąć do wiadomości, a nie wprowadzać obywateli w błąd i to z tak niskich pobudek jak chęć odwrócenia ich uwagi od innych kwestii, czynienia podziałów czy wzniecania animozji.

Wskazujemy, że nasze starania o zmianę błędnej decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański o wysokości udzielonej dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej zostały zainicjowane na Komisji Sportu Rady Miasta Starogard Gdański w dniu 23 stycznia 2020 roku a więc na długo przed rozgorzałym około miesiąca temu sporem wewnątrz Rady Miasta Starogard Gdański. Szukanie więc jakichkolwiek związków pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami jest ze strony włodarzy godną pożałowania próbą manipulacji i nie ma nic wspólnego z faktami.

Przechodząc do meritum, ani Prezydent Miasta ani jego Zastępca ani obecny na konferencji radny poza odczytaniem kwot dotacji nie potrafili niestety odpowiedzieć na proste i jednoznaczne pytanie mamy jednego z naszych zawodników. Skoro wszyscy trzej uczestnicy tak kategorycznie grzmieli o rzekomej nieprawdzie głoszonej przez Zarząd naszego Klubu co do dyskryminacji (nierównego traktowania) naszego Klubu w stosunku do drugiego Klubu zajmującego się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w naszym mieście, to dlaczego zareagowali tak nerwowo i zaatakowali mamę naszego zawodnika, gdy zapytała ona o kwoty z budżetu miasta w tym samym okresie przyznane na KP Starogard Gdański? Trudno oprzeć się wrażeniu, że konferencja ta miała więc na celu jedynie wygłaszanie monologów, obrażanie Prezesa Marcina Kaszubowskiego, bo włodarze sami wywołując temat dyskryminacji nie potrafili odpowiedź na proste pytanie, które jest przecież sednem sporu. W zamian proponowali oglądającym konferencję nieporadną i agresywną próbę przekrzyczenia i uciszenia zadającej pytanie.

Jeśli zaś chodzi o podniesione w naszym oświadczeniu z dnia 15 maja 2020 roku lekceważenie i dyskryminację naszego Klubu, to pragniemy wyjaśnić, iż nie chodzi nam o to, że generalnie nie otrzymujemy pieniędzy z budżetu Gminy Miasta Starogard Gdański lecz o coś zupełnie innego.

Mianowicie o to, że między innymi zostaliśmy bezprawnie pozbawieni części dotacji, bo ktoś uznał (naszym zdaniem bez podstawy prawnej), że zadanie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna nie obejmuje sukcesów w jej odmianie czyli futsalu (szczegółowo sprawa została opisana w naszym wpisie z dnia 15 maja 2020 roku).

Chodzi nam też o to, że np. gdy umówiliśmy się w tej sprawie na spotkanie z Zastępcą Prezydenta Maciejem Kalinowskim i w dniu 5 lutego 2020 roku w składzie trzyosobowym udaliśmy się do Urzędu Miasta by wyjaśnić sprawę, przedstawić argumenty merytoryczne (prawne) na potwierdzenie nieprawidłowości, to Pan Maciej Kalinowski na słowa przedstawiciela KS „Beniaminek 03” Starogard Gdański, iż pozbawienie naszego Klubu części dotacji jest według naszej oceny bezprawne i może spowodować odpowiedzialność prawną zareagował tak, że parsknął śmiechem.

Jak według Państwa nazwać więc taką reakcję jak nie lekceważeniem Klubu (bo trzy osoby z jego ramienia nie poszły tam przecież w sprawie prywatnej tylko nieprawidłowości w zakresie podziału dotacji na dzieci i młodzież).

Jeśli chodzi o rzekomą obecność przedstawiciela władz Miasta Starogard Gdański na tegorocznych mistrzostwach Polski w Futsalu w kategorii wiekowej U-16, to jak inaczej niż lekceważenie i dyskryminacja należy uznać fakt, że żaden z włodarzy nie pokazał się oficjalnie, nie otworzył imprezy ani nie wręczył naszym zawodnikom we własnym mieście srebrnych medali mistrzostw Polski!? Co włodarze chcieli w ten sposób okazać naszemu Klubowi i całej społeczności z nim związanej? Wniosek jest oczywisty, brak szacunku i lekceważenie.

Dlaczego Prezydent Miasta nie zgodził się by dla dzieci z naszego Klubu nieodpłatnie udostępnić Halę Miejską w dniach 29 lutego – 1 marca 2020 roku na potrzeby organizacji „VII Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2020” i musieliśmy zapłacić za jej wynajem? Czy przyjazd młodych piłkarzy Lechii Gdańsk, Lecha Poznań czy też innych Klubów zza granicy i możliwość rywalizacji z nimi przez nasze dzieci nie było wystarczającym argumentem, iż jest to dobra promocja którą można i należy wesprzeć? Czy może włodarz miasta nie zgodził się na to bo KS „Beniaminek 03” zaczął dochodzić swoich praw w sprawie spornej dotacji? Jak Państwo sądzicie, czy nieodpłatne użyczenie hali na dwa dni zrujnowało by budżet Miasta?

Dalej, jakie jest wytłumaczenie tego, że Prezydent nie przyznał na dzieci z naszego Klubu, a z KP Starogard Gdański tak zwanego małego grantu na „Wypoczywaj z Beniaminkiem – Stacjonarny wypoczynek w Starogardzie Gdańskim z elementami terapii zajęciowej” Czy nie jest to dyskryminowanie naszych zawodników i Klubu?

Macie więc Państwo tylko kilka (nie wszystkie by Was nie zanudzać) przykładów traktowania naszego Klubu przez Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka, jego Zastępcę Macieja Kalinowskiego.

Mamy nadzieję, że informacje te pozwolą Wam wyrobić sobie odpowiednie zdanie w sprawie i skonfrontować, to co zostało wygłoszone na konferencji prasowej z przytoczonymi przez nas faktami, na potwierdzenie których posiadamy dowody.

Panowie Prezydenci Stankowiak oraz Kalinowski, Panie radny Jankowski zgodnie z treścią art. 225 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku”. Dlaczego więc łamiecie ten przepis? Dlaczego mimo, że przepis ten wyraźnie Wam tego zabrania, to od dnia 23 stycznia 2020 roku tyle razy pokazaliście przez swoje wyżej opisane zachowania, że każda forma krytyki w Waszą stronę i próba dochodzenia swoich praw (np. poprzez skargę na Was), spotka się z Waszej strony z próbą stłamszenia (ukarania) niepokornego podmiotu w różnoraki dostępny Wam sposób? Czy abstrahując od w/w przepisu jest to zachowanie godne włodarzy?

Po konferencji ubolewamy też, że radny Marek Jankowski nadal nie dostrzega nic niestosownego i nieetycznego w tym, że mimo iż nie jest osobą bezstronną, to wypowiada się w sprawie naszego Klubu, dyskredytując przy tym nasze osiągnięcia zwłaszcza w rozgrywkach seniorskich futsalu (najwidoczniej nadal nie przyjmuje do wiadomości, że gra naszych młodych zawodników w tej lidze i zdobyte tam doświadczenie zaprocentowało medalem mistrzostw Polski, a szkoda bo jako trener powinien rozumieć na czym polega ciągłość szkolenia, praktyka meczowa i doświadczenie oraz ich wpływ na osiągane wyniki).
Odpowiadając więc na powtarzany przez tego radnego zarzut, iż nasz Klub zajął ostatnie miejsce w II lidze futsalu, którą porównuje do B-klasy piłki nożnej trawiastej możemy to skomentować tylko tak, że nie tylko przecież naszemu Klubowi zdarzyło się zająć ostatnie miejsce w lidze w której grał (biorąc pod uwagę rozgrywki juniorskie gdzie grały drużyny piłkarskie z naszego miasta), ale możemy powiedzieć że nie biliśmy przy tym np. rekordów straconych bramek, a nade wszystko może radny też wskaże drugi Klub, który to ostatnie miejsce w lidze przekuł w tym samym roku w srebrny medal mistrzostwo Polski. Nie wdając się więc w ocenę etyczną pracy Pana radnego przy czynnościach związanych z rozpatrywaniem naszej skargi sugerujemy po prostu, by na przyszłość bardziej ważył słowa, bo żadne emocje ani problemy (nawet takie jakie ma teraz natury politycznej) nie usprawiedliwiają kompromitujących wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, a tym bardziej takich, które mają najpewniej poniżyć naszych zdolnych, młodych zawodników i Klub.

Kończąc więc prosimy uprzejmie szanownych Panów Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka oraz Zastępcę Prezydenta Macieja Kalinowskiego (jeśli faktycznie chcecie się zmierzyć z naszą argumentacją i zarzutami), byście nie wygłaszali tylko jakie to kwoty przyznawane są naszemu Klubowi (a jak już to innym prowadzącym takie same zajęcia też). Nie straszcie też nas, że równie dobrze środki te mogłyby być przyznane na inne dyscypliny sportu – Kluby (jak powiedział to Zastępca Prezydenta). Nie próbujcie w ten sposób wprowadzać nieporozumień pomiędzy Klubami.

Chcemy Panom przypomnieć, że nie dysponujecie prywatnymi środkami, tylko publicznymi i w związku z tym takie sugestie nigdy nie powinny być wygłaszane w normalnych warunkach‼️

Głosząc je potwierdzacie zaś w ten sposób, że za nic macie okoliczności obiektywne jak osiągane wyniki, np. medale mistrzostw Polski zdobywane przez nasz Klub, a jeśli Zastępca Prezydenta z taką lekkością mówi o tej sprawie, to nie sposób nie dostrzec że sugeruje poniekąd nam, iż możemy się spodziewać różnych rozstrzygnięć w przyszłych latach (czy chciał nam w ten sposób zasugerować, że Prezydent może jeszcze bardziej ograniczyć albo pozbawić nasz Klub dotacji jeśli nadal będziemy dochodzić swoich praw?).

Kończąc, dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wspieracie nas w tej niezwykle trudnej sprawie, walcząc o dobre imię oraz prawa naszego Klubu, który to przecież Wy oraz Wasze dzieci tworzycie.

Z poważaniem
Zarząd
KS "Beniaminek 03" Starogard Gdański"

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3